Agenda Nieuws Openingsuren Onze filosofie Wat biedt de bibliotheek? Catalogus - Uitleentermijn verlengen - Materialen reserveren De regels van het spel Beleidsplan Jaarverslag Beheersorgaan Weblinks Contact

De intergemeentelijke bibliotheek heeft een eigen beheerorgaan dat de dagelijkse werking van de bibliotheek volgt.

De Raad van Beheer bestaat uit leden die de gebruikers vertegenwoordigen en uit leden die aangeduid zijn door de politieke fracties in de gemeenteraad.