Agenda Nieuws Openingsuren Onze filosofie Wat biedt de bibliotheek? Catalogus - Uitleentermijn verlengen - Materialen reserveren De regels van het spel Beleidsplan Jaarverslag Beheersorgaan Weblinks Contact

Als intergemeentelijke bibliotheek willen we ons profileren als:

Brug tussen de mensen van Hemiksem, Schelle en Niel:
Door het inrichten van activiteiten in samenwerking met de intergemeentelijke cultuurdienst en de Academie voor Muziek en Woord.

Dynamisch:
Kritisch inspelend op nieuwe trends en maatschappelijke tendensen.

Klantgericht:
Gericht op de tevredenheid van alle gebruikers.

Een open huis:
Met ruimte voor ontmoeting en ontspanning, in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Een huis voor informatie:
Bron van kennis, zelfontwikkeling en informatie.

Een huis van cultuur:
Spiegel van het intergemeentelijke cultuurbeleid in al zijn facetten.


IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel

IVEBICA is meer dan de bibliotheek alleen. IVEBICA staat voor Intergemeentelijke
Vereniging voor Bibliotheekwerking,Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs.
Samenwerking is 'het' sleutelwoord van IVEBICA. We werken nauw samen met de
verschillende culturele verenigingen van Hemiksem, Schelle en Niel en trachten
tegemoet te komen aan een ruim palet van wensen en smaken.
Om de middelen beter te benutten hebben we gekozen voor deze unieke
intergemeentelijke samenwerking met één beleid en één begroting.
De bibliotheek, de cultuurdienst en de academie ondersteunen elkaar waar het kan en ze
doen dat graag. Uit het succes van de cursussen en de reacties van de
deelnemers blijkt duidelijk dat samenwerking loont.
Vandaar onze slogan 'bibliotheek en cultuur als brug tussen mensen'.