Agenda Nieuws Gemeenschapscentrum Uitlenen van gemeentelijk materiaal Socio-cultureel verenigingsleven Beleidsplannen Cultuurraad Lokale kunstenaars Cultuurbrochures Weblinks Contact

Ondernemingssplan

Het ondernemeingssplan loopt over de periode 2014-2019 en omschrijft de doelen die het bestuur van IveBiC zich stelt voor de komende bestuursjaren. Het ondernemingsplan bevat 4 delen: 1. externe omgevingsanalyse, 2. de werking van IveBiC in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten en -accenten, 3. begroting en rapportering, 4. strategische en operationele doelstellingen 2014-2019.

Dit plan werd opgesteld door Cornelis Inge, bibliothecaris-secretaris, Doms Sven, bibliotheek-assistent, Vander Meulen Katelijn, assistent-dienstleider bibliotheek en Vervaet Els, cultuurbeleidsco÷rdinator.

Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. dit plan, neem dan contact op met de cultuurbeleidsco÷rdinator Els Vervaet. Als er vragen zijn i.v.m. het bibliotheekbeleid kan men contact opnemen met de bibliothecaris-secretaris Inge Cornelis.


Ondernemingsplan 2014-2019

Voortgangsrapport


Voortgangsrapport 2014