Staat voor... Statuten Leden raad van bestuur Jaarverslag Contact Bestuursdocumenten

Bestuurders
Franšois Boddaert Voorzitter
Rob Mennes Ondervoorzitter
Nicky Cauwenberghs
Vera Goris


Bestuurders met raadgevende stem
Nele Cornelis
Christel Van Hoof


Deskundigen
Luc Schroyens
Betty Van Cauteren
Joris Wachters


Secretaris
Inge Cornelis Bibliothecaris 03.288.27.40 inge.cornelis@ivebic.be


Cultuurbeleidsco÷rdinator
Els Vervaet 03 871 98 59 els.vervaet(at)ivebic.be