Staat voor... Statuten Leden raad van bestuur Jaarverslag Contact Bestuursdocumenten

Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur

Het cultuurbeleid van Hemiksem en Schelle wordt intergemeentelijk opgenomen. Daartoe werd in 2003 de Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur (IveBiC) opgericht. IveBiC omvat de cultuurdienst en de bibliotheek.

IveBiC heeft de volgende doelstellingen:
- het stimuleren van een integraal cultuurbeleid: een visie ontwikkelen op de samenhang tussen de diverse cultuurdomeinen (het cultureel erfgoed, het sociaal-cultureel werk en de kunsten) en samenwerking stimuleren tussen degenen die actief zijn binnen deze domeinen;
- kwaliteitsbevordering en vernieuwing nastreven;
- de aandacht voor cultuurbeleid op gemeentelijk vlak vergroten;
- het actualiseren van de taken van de bibliotheek;
- het gemeenschapscentrum positioneren;
- intergemeentelijke samenwerking bevorderen;

Daartoe stelt het bestuur van IveBiC onder impuls van de cultuurbeleidsco÷rdinator een cultuurbeleidsplan op en betrekt het daarbij alle relevante partijen: de cultuurraad, de bibliotheek, de academie, de verenigingen, de cultuurdienst...